Appeler 556 (Numero Vert)

Ampidiro ny laharan'ny telefaoninao raha mila fanazavana fanampiny

Bevohoka ve ianao? Mampiasà mTOMADY dia hilamin-tsaina ianao. Hefain’ny mTOMADY ny vidin’ny fanafody sy ny fitiliana angatahana aminao mandritry ny fisafoana sy ny fiterahana. Ary raha sendra misy fahasarotana tampoka dia mitsinjo ny fahasalamana ary ny ainao sy ny zanakao ny mTOMADY. Misy tombotsoa maro hafa azonao avy amin’ny mTOMADY. Ary ny tena tsara: maimaimpoana 100% ny mTOMADY.

Inona ny mTOMADY?

mTOMADY dia poketra ho an’ny fahasalamana ao anatin’ny telefaonina. Manamora ny fitehirizana sy fandraisana vola entina handoavana fanafody sy fitsaboina mandritry ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana. Misy tolotra maro hafa maimaimpoana ihany koa azon’ny mpikambana. Anisan’izany ny fandraisana an-tanana ny echographie sy fitanterana ambulance avy ao amin’ny CSB makeny amin’ny hopitaly raha sendra misy fahasarotana mandritry ny vohoka na ny fiterahana.

Ahoana ny fandehany?

Mba ahafahanao mandray ny tolotra sy tombotsoa mTOMADY dia vakio sy ekeo ny fepetra ary midirà mpikambana. Manampy anao amin’izany ny agent mTOMADY na miantsoa maimaimpoana ny 556.

Ahoana ny fandehany?

Mba ahafahanao mahazo malalaka ny tolotra sy tombotsoa mTOMADY dia vakio sy ekeo ny fepetra ary midirà mpikambana. Manampy anao amin’izany ny agent mTOMADY na miantsoa maimaimpoana ny 556.

Aiza avy?

Mitombo hatrany ny CSB eto Antananarivo ahitanao ny mTOMADY. Fantaro fa mandray anjara amin’ny tetik’asa ‘Fitsaboana tsara kalitao’ izy ireo.

556 (Numéro vert)
contact@mtomady.com

556 (Numéro vert)
contact@mtomady.com

Tetikasan’ny ONG Doctors for Madagascar iarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.

Tetikasan’ny ONG Doctors for Madagascar iarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.