Appeler 556 (Numero Vert)

Inona?

Inona mTOMADY?

Fanafody ny bevohoka

Ny fihinanana fer sy “acide folique” isan-andro dia manampy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Atolotry ny mTOMADY maimaimpoana ho anao ireo fanafody ireo sy ny albendazole hiadina amin’ny kakana.

Fanafody ny bevohoka

Ny fihinanana fer sy “acide folique” isan-andro dia manampy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Atolotry ny mTOMADY maimaimpoana ho anao ireo fanafody ireo sy ny albendazole hiadina amin’ny kakana.

Echographie

Ny fanaovana echographie dia ahitana ny fitombon’ny zazakely ao an-kibo ary afahana misoroka ara-potoana ny olana mety mitranga. Atolotry ny mTOMADY maimaimpoana ho anao ny echographie, izay tanterahina rasazy manana mari-pahaizana manoka amin‘izany

Ambulance

Raha sendra misy fahasarotana mandritry ny vohoka ka ilana ny fitanterana anao avy ao amin’ny CSB makany amin’ny hopitaly dia handefasan’ny mTOMADY ambulance ianao. Raisin’ny mTOMADY ny lany amin’izany.

Ambulance

Raha sendra misy fahasarotana mandritry ny vohoka ka ilana ny fitanterana anao avy ao amin’ny CSB makany amin’ny hopitaly dia handefasan’ny mTOMADY ambulance ianao. Raisin’ny mTOMADY ny lany amin’izany.

Bonus Tahiry

Fainganò ny fanangonanao vola. Mahazo tombony 50% avy amin’ny mTOMADY amin’ny taham-bola miditra ao amin’ny kaontinao mTOMADY, na vola narotsakao, na avy amin’ny namanao na avy amin’ny fianakavianao.

Fitsaboana tsara kalitao

Eny amin’ny CSB miara-miasa amin’ny mTOMADY, dia fitsaboana tsara kalitao no azonao. Satria mahazo fanampiana ara-pitaovana, fiofanana ary toro-hevitra fanatsarana izy ireo.

Fitsaboana tsara kalitao

Eny amin’ny CSB miara-miasa amin’ny mTOMADY, dia fitsaboana tsara kalitao no azonao. Satria mahazo fanampiana ara-pitaovana, fiofanana ary toro-hevitra fanatsarana izy ireo.

Fa tadidio

Manampy anao manangom-bola sy manefa ny ho lany mandritry
ny fitondrana vohoka sy amin’ny fiterahana ny mTOMADY. Tsy azo
ampiasaina amin’ny zavatra hafa anefa. Mandefa SMS mampahafantatra
sy mampahatsihy anao ny vola mila tratrarinao alohan’ny fiterahana.

Fa tadidio

Manampy anao manangom-bola sy manefa ny ho lany mandritry ny fitondrana vohoka sy amin’ny fiterahana ny mTOMADY. Tsy azo ampiasaina amin’ny zavatra hafa anefa. Mandefa SMS mampahafantatra sy mampahatsihy anao ny vola mila tratrarinao alohan’ny fiterahana.

556 (Numéro vert)
contact@mtomady.com

556 (Numéro vert)
contact@mtomady.com

Tetikasan’ny ONG Doctors for Madagascar iarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.

Tetikasan’ny ONG Doctors for Madagascar iarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.